Inloggen

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Privacy Policy

Muziek Collectief Engelen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Muziek Collectief Engelen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren
- Wettelijke aanpassingen omtrent gebruik, bewaren en bescherming van persoonsgegevens voorbehouden

Als Muziek Collectief Engelen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Leden

Persoonsgegevens van leden worden door Muziek Collectief Engelen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinde
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht
- Aanvraag subsidie gemeente
- Inschrijving van de vereniging bij de KNMO
- Beeldmateriaal en foto’s ten behoeve van PR doeleinden op onze eigen website, youtube, flyers/posters en dvd’s
- Inzage ledenlijst via bestuur, indien contact onderling nodig is

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De overeengekomen opdracht

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziek Collectief Engelen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam
- Tussenvoegsel
- Achternaam
- (Zakelijk) Telefoonnummer
- (Zakelijk) E-mailadres
- Geboortedatum
- Instrument dat gespeeld wordt in orkest

Uw persoonsgegevens worden door Muziek Collectief Engelen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar
 

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Muziek Collectief Engelen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Het inschrijving formulier Nieuwsbrief

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziek Collectief Engelen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam
- Tussenvoegsel
- Achternaam
- E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Muziek Collectief Engelen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men aangemeld is

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Muziek Collectief Engelen
Heuvel 18
5221 AM
‘s-Hertogenbosch
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Help & Guides

A rich resource of Video and Written tutorials are available at Gantry-Framework.org.

A rich resource of Video and Written tutorials are available.

Read More

Welkom op de Website van Muziek Collectief Engelen

Bij Muziek Collectief Engelen, afgekort MCE, komen muzikanten uit Den Bosch en omstreken samen om mooie muziek te maken. Onze vereniging organiseert uitgebreide themaconcerten met professioneel licht en geluid, samen met bands of talentvolle zangers en zangeressen. Met de steeds wisselende thema’s en muziekkeuzes uit verschillende stijlen houden we ons repertoire verrassend en fris, maar ook herkenbaar en vertrouwd. Onze leden uit alle verschillende leeftijdsgroepen vinden zo hun thuisbasis bij MCE. 

Op deze website vind je alles over onze vereniging, maak je kennis met onze leden en kun je video’s bekijken van onze eerdere themaconcerten. Ben je geïnspireerd en wil jij ook aan de slag met muziek maken? Aarzel dan niet en neem contact met ons op om een keer mee te spelen of een kijkje te nemen! We kijken ernaar uit om kennis te maken met jou en samen muziek te maken.

Social media